Η πλειονότητα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα αρνείται να ζητήσει νέα χρηματοδότηση από τις τράπεζες, με βασικά εμπόδια να αποτελούν τα υψηλά επιτόκια αλλά και οι «πιέσεις» που έχει δεχθεί η κερδοφορία τους τα τελευταία χρόνια, όπως αποκαλύπτει νέα έρευνα του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την έρευνα η οποία έγινε στο περιβάλλον 908 επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών από ένα ευρύ φάσμα κλάδων, τρεις στους τέσσερις επιχειρηματίες δεν έχουν κάνει αίτηση για νέα χρηματοδότηση τα τελευταία τρία χρόνια.

Από το 76% των επιχειρήσεων που έχουν αρνηθεί να αιτηθούν, το 32% απαντά πως ένας από τους βασικούς αποτρεπτικούς παράγοντες αποτελούν τα υψηλά επιτόκια. Την ίδια στιγμή, το 65% του συνόλου των επιχειρηματιών που συμμετείχε στην έρευνα δήλωσε πως η κερδοφορία της επιχείρησής του μειώθηκε ή παρέμεινε σταθερή την τελευταία πενταετία.

Παράλληλα, το Οικονομικό Επιμελητήριο αναφέρει πως βασικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας αποτελεί το μέγεθος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, με μεγάλα ποσοστά NPEs να παρουσιάζονται στα χαρτοφυλάκια ελεύθερων επαγγελματιών και πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (68,8% και 62,3% αντίστοιχα) σε αντίθεση με το χαρτοφυλάκιο μεγάλων επιχειρήσεων (28,3%). Πάντως, σύμφωνα με την έρευνα, μόνο το 17% των επιχειρηματιών δηλώνει ότι επιθυμεί να προβεί σε ρύθμιση των δανείων του, ενώ από αυτούς το 55% επιθυμεί να ρυθμίσει τα δάνειά του μέσω των τραπεζών και ένα 12% μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Οπως αναφέρει το Οικονομικό Επιμελητήριο, όλες οι πρόσφατες συζητήσεις του επιχειρηματικού κόσμου αλλά και των ελεύθερων επαγγελματιών επικεντρώνονται σε δύο θέματα: στη διευθέτηση των κόκκινων δανείων και στην έλλειψη ρευστότητας που υπάρχει στην αγορά.

Η μείωση των κόκκινων δανείων αποτελεί στόχο τόσο της κυβέρνησης όσο και των τραπεζών για την ανάπτυξη της οικονομίας, ωστόσο οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν με δυσπιστία των πρόθεση των τραπεζών για χορήγηση νέων δανείων για τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Αυτό που τονίζεται είναι πως η ανάπτυξη της οικονομίας και η χρηματοδότηση είναι αλληλένδετες διαδικασίες. Απαιτείται χρηματοδότηση για να εξασφαλιστεί κεφάλαιο κίνησης για τις επιχειρήσεις, να αναληφθούν επενδυτικές πρωτοβουλίες, να κινηθεί η αγορά, να αυξηθεί η οικονομική δραστηριότητα.

Αξίζει να αναφέρουμε πως σύμφωνα και με τα στοιχεία της ΤτΕ, η πιστωτική συρρίκνωση συνεχίστηκε τον Νοέμβριο με ρυθμό -1,4% και είναι αποτέλεσμα του αρνητικού ρυθμού χρηματοδότησης τόσο των επιχειρήσεων όσο και των νοικοκυριών. Την ίδια στιγμή, οι καταθέσεις, αν και το τελευταίο δίμηνο παρουσίασαν μείωση, σε ετήσια βάση εμφανίζουν αύξηση 6,4%. Οπως αναφέρεται και στην Ενδιάμεση Εκθεση της ΤτΕ για τη Νομισματική Πολιτική, η ετήσια μεταβολή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τον μη χρηματοπιστωτικό ιδιωτικό τομέα παραμένει αρνητική και το μέσο επιτόκιο των τραπεζικών χορηγήσεων προς τον τομέα αυτό αυξήθηκε ελαφρά τους τέσσερις τελευταίους μήνες.

Πηγή: http://www.kathimerini.gr/1003559/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/ta-yyhla-epitokia-apotrepoyn-epixeirhseis-na-daneistoyn