Δύο καίρια θέματα για τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των κονδυλίων, που διατίθενται για έργα μέσω ΕΣΠΑ και μέσω του αναπτυξιακού νόμου, έθεσαν στον υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στάθη Γιαννακίδη, τα μέλη του Προεδρείου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Το πρώτο θέμα αφορά στο αίτημα του ΟΕΕ για τη δημιουργία Μητρώου Οικονομολόγων Μελετητών, που αναλαμβάνουν έργα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Το συγκεκριμένο μητρώο θα βοηθήσει στην αναβάθμιση της ποιότητας των μελετών και κρίνεται αναγκαία η προώθηση πλαισίου πιστοποίησης προσόντων στην κατεύθυνση μιας αξιόπιστης, διαφανούς και αποτελεσματικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Η σύνταξη μιας άρτιας οργανωμένης επενδυτικής πρότασης προϋποθέτει την ενημέρωση και εξειδίκευση τουμελετητή στις διαδικασίες του Αναπτυξιακού Νόμου και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Το ΟΕΕ προτείνει αντίστοιχα μητρώα να δημιουργηθούν και για αξιολογητές και ελεγκτές. Αξιοποιώντας την δια βίου μάθηση, τις νέες τεχνολογίες και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, το ΟΕΕ είναι έτοιμο να καταρτίσει τα αντίστοιχα μητρώα οικονομολόγων πιστοποιώντας την γνώση τους και την επάρκειά τους.

Το δεύτερο θέμα, που τέθηκε ήταν η δυνατότητα εξεύρεσης τρόπων συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομίας με το ΟΕΕ, ώστε – με τη συνδρομή της επιστημονικής επιτροπής του Οικονομικού Επιμελητηρίου – να παρακολουθείται η επίπτωση επί συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών της πορείας προγραμμάτων, όπως αυτά του ΕΣΠΑ και του αναπτυξιακού νόμου.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις προτάσεις, ανέφερε ότι βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση και ζήτησε περαιτέρω στοιχεία για την τεκμηρίωσή τους. Με την προτροπή του Υφυπουργού, οι δύο πλευρές το επόμενο διάστημα θα εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε πιο τακτική βάση γύρω από τα δύο θέματα.