Το ζήτημα της ομαλής μετάβασης των δανειοληπτών στην κανονικότητα και τη διευκόλυνσή τους μετά τη λήξη των αναστολών πληρωμών συζήτησαν σε συνάντησή τους ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας και ο Πρόεδρος της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ), Τάσος Πανούσης.

Η διαδικτυακή συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από πρωτοβουλία του κ. Κόλλια, στο πλαίσιο της εκστρατείας, που έχει ξεκινήσει το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας για την προστασία των πληττόμενων δανειοληπτών, αλλά και τη διευκόλυνση των συνεπών κατόχων δανείων.

Οι δύο Πρόεδροι συμφώνησαν να υπάρχει διαρκής ανταλλαγή απόψεων για το μείζον θέμα της διαχείρισης των δανείων και των απαιτήσεων που απορρέουν από αυτά.

Ο κ. Κόλλιας δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της ΕΕΔΑΔΠ για την αποδοχή της πρόσκλησής μου σε αυτή την πρώτη συνάντηση. Στόχος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας είναι να εντείνει και να διευρύνει τη συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα, όχι μόνο για την τρέχουσα περίοδο, αλλά σε μόνιμη βάση. Διότι πιστεύουμε ότι μέσα από τη διαβούλευση και τα συμπεράσματα αυτής έχουμε να κερδίσουμε όλοι: Οι πολίτες, τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και τα πιστωτικά ιδρύματα».

Ο κ. Πανούσης δήλωσε: «Με το ξέσπασμα της πανδημίας, οι Εταιρείες Διαχείρισης ανέλαβαν σειρά πρωτοβουλιών για τη στήριξη δανειοληπτών που τεκμηριωμένα πλήττονται. Οι Εταιρείες Διαχείρισης θα συμβάλλουν στην αποκατάσταση της κανονικότητας, παρέχοντας διευκολύνσεις και βιώσιμες λύσεις ρύθμισης σε όλους τους συνεργάσιμους δανειολήπτες, αξιοποιώντας τις υποβοηθητικές πρωτοβουλίες της Πολιτείας».