Τη μετάθεση μέχρι το τέλος του έτους όλων των προθεσμιών για την ηλεκτρονική καταχώρηση από τα νομικά πρόσωπα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) των στοιχείων των Πραγματικών Δικαιούχων τους, ζητά, με επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, και το Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής, Χρήστο Τριαντόπουλο, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, σύμφωνα με τον κ. Κόλλια, να έχει προηγηθεί η έκδοση νέων οδηγιών και να έχουν ληφθεί υπόψη τα ερωτήματα, που έχουν τεθεί, και οι ιδιαιτερότητες της κάθε κατηγορίας, καθώς και να επανεξεταστεί το ύψος ή η ολοσχερής κατάργηση του ετήσιου τέλους.

Αφορμή για την επιστολή υπήρξαν οι δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των λογιστών – φοροτεχνικών, μελών του ΟΕΕ, για τις οδηγίες, που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα, και οι οποίες δημιουργούν πληθώρα ερωτημάτων, που δεν έχουν μέχρι και σήμερα απαντηθεί από το σχετικό ηλεκτρονικό φυλλάδιο ερωταπαντήσεων της Γ.Γ.Π.Σ. Για παράδειγμα, η ενημέρωση που αφορά τις οντότητες της Ομάδας Γ, είναι ελλιπής ως και ανύπαρκτη.

Σημαντικό είναι, επίσης, να αναφερθεί ότι το ετήσιο τέλος, που επιβάλλεται στις επιχειρήσεις, το οποίο και υπόκειται – βάσει της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας – στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε υπουργού Οικονομικών, έρχεται επιπρόσθετα ανάμεσα στα ήδη υφιστάμενα βάρη των οντοτήτων και ειδικά των ΜΜΕ.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ επισημαίνει ακόμα ότι πάγια θέση του ΟΕΕ είναι η καταχώρηση των δεδομένων των επιχειρήσεων σε μία και μοναδική ενιαία ηλεκτρονική πύλη, από την οποία ο κάθε δημόσιος φορέας θα αντλεί, σε ανάλογη κοινά αποδεκτή ηλεκτρονική μορφή και θα ελέγχει τα αναγκαία στοιχεία για τη λειτουργία του και τους σκοπούς του. «Θεωρούμε ότι η διαδικασία, που ακολουθείται σήμερα είναι ένα επιπλέον βάρος για τις επιχειρήσεις, αλλά κυρίως για τους λογιστές – φοροτεχνικούς, οι οποίοι υποχρεώνονται για λογαριασμό των εντολέων τους να επανακαταχωρήσουν ίδια στοιχεία».

Υπενθυμίζεται ότι οι υφιστάμενες προθεσμίες έχουν ως εξής:

  1. Η Ομάδα Α, στην οποία ανήκουν μεταξύ άλλων οι Αστικές Επαγγελματικές και οι Ναυτικές Εταιρείες, από 16/9/2019 έως 14/10/2019.
  2. Η Ομάδα Β, στην οποία ανήκουν μεταξύ άλλων οι ΙΚΕ, τα Μη Κερδοσκοπικά Νομικά Πρόσωπα, οι Συνεταιρισμοί, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και οι Μονοπρόσωπες ΑΕ, από 30/9/2019 έως 1/11/2019.
  3. Η Ομάδα Γ, η οποία καταλαμβάνει τις λοιπές εμπορικές επιχειρήσεις (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), από 14/10/2019 έως 29/11/2019.