Πρωταρχικός στόχος για την οικονομική ανάταση της χώρας είναι ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της να στοχεύει στη διαμόρφωση ενός νέου, υγιούς παραγωγικού μοντέλου, με ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της, την αξιοποίηση των πόρων και την ενίσχυση της εξωστρεφούς, καινοτόμου και ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας.

Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για την κύρωση της σύμβασης για το Εμπορευματικό Κέντρο στο Θριάσιο.

Δεδομένου ότι στη μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας, κυρίαρχο ρόλο θα πρέπει να διαδραματίσει όχι μόνο η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης αλλά και των επενδύσεων, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος έχει καταθέσει στους αρμόδιους φορείς την αναπτυξιακή του πρόταση για αύξηση των επενδύσεων σε 50 δισ. ευρώ ετησίως.

Όπως είπε ο κ. Κόλλιας, η προσέλκυση επενδύσεων προϋποθέτει:

Ένα θεσμικά και λειτουργικά οργανωμένο κράτος που κάθε σοβαρός υποψήφιος επενδυτής το εμπιστεύεται.

Τη δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με κίνητρα που θα διασφαλίζουν την βιωσιμότητα της επένδυσής τους σε ένα ασφαλές και σταθερό οικονομικό τοπίο.

Την ενίσχυση των δικαστηρίων για την έκδοση έγκαιρων αποφάσεων, ώστε οι καθυστερήσεις να σταματήσουν να αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για τους επενδυτές.

Σχετικά με το Εμπορευματικό Κέντρο, ανέφερε ότι η τοποθεσία του στη Δυτική Αττική “θα τονώσει την τοπική οικονομία, αλλά και θα μειώσει την ανεργία, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τόσο κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, όσο και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κέντρου”.

Δεν παρέλειψε, πάντως, να επισημάνει και τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται συνεχώς στην υλοποίηση των επενδύσεων.

“Το συγκεκριμένο έργο έχει προκηρυχθεί από το 2016 και σήμερα, τον Οκτώβριο του 2018, έρχεται στη Βουλή η κύρωση της σύμβασης. Οι καθυστερήσεις από την πλευρά της πολιτείας αλλά και των Δικαστικών αρχών, προκαλούν ανασφάλεια και επιφυλακτικότητα για τους επενδυτές.

Και επιπρόσθετα, κατά το στάδιο της υλοποίησης της επένδυσης δεν γνωρίζουμε ακόμη τα εμπόδια και τις καθυστερήσεις που είμαστε σίγουροι ότι θα διαμορφωθούν. Μια μεγάλη επένδυση, με οφέλη στα δημόσια έσοδα για να είναι αποτελεσματική και αποδοτική πρέπει να προβλεφθούν ρυθμίσεις απλοποίησης των διαδικασιών της και στοχευμένες παρεμβάσεις άρσης εμποδίων και καθυστερήσεων.

Ας επιταχύνουμε, όσο μπορούμε, τις διαδικασίες σε ό,τι αφορά την προσέλκυση επενδύσεων, για να μη χάσουμε το τρένο της μακροπρόθεσμης και βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης”.