Σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στα Εθνικά Μητρώα Πιστοποιημένων Ελεγκτών και Αξιολογητών, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε σήμερα την παράταση της προθεσμίας για αιτήσεις εγγραφής έως την 31/12/2020.

Τα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση εγγραφής τους στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) και στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) από 1/12/2020 έως 31/12/2020.

Στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ), εγγράφονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα όργανα ελέγχου των ιδιωτικών επενδύσεων, οι οποίες έχουν υπαχθεί στους εκάστοτε αναπτυξιακούς νόμους.

Στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ), εγγράφονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις να αξιολογούν τα αιτήματα υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου.

Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών περιγράφονται εδώ και για το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά εδώ.

Για τα μέλη που θα εγγραφούν, με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και των δύο Επιμελητηρίων, θα πραγματοποιηθεί σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την άρτια εκτέλεση του έργου τους.

Όσοι αιτήθηκαν έως χθες, 30/11/2020, θα εκπαιδευτούν και θα ενταχθούν άμεσα, ενώ όσοι υποβάλλουν αίτηση από σήμερα, 1/12/2020 έως 31/12/2020, θα εκπαιδευτούν το μήνα Ιανουάριο.