Την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS, τουλάχιστον για ένα τρίμηνο επιπλέον, δηλαδή μέχρι τις 31 Μαΐου 2024, και τη χορήγηση περιόδου ανοχής μέχρι τις 10 Μαρτίου 2024 για την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ του μηνός Ιανουαρίου 2024, ζητά, με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας.

Όπως αναφέρει ο κ. Κόλλιας:

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα να προετοιμαστούν στα νέα δεδομένα.

Οι εγκρίσεις για τα vouchers του τελευταίου κύκλου δεν έχουν ολοκληρωθεί, ο 4ος κύκλος στον οποίον θα περιλαμβάνονται τα all in one συστήματα μόλις ξεκίνησε, και αυτά δεν είναι διαθέσιμα από τις τράπεζες και χρειάζεται και αντίστοιχος χρόνος για την εγκατάσταση και εφαρμογή τους.

Έχει αυξηθεί ο χρόνος αναμονής για την προμήθεια και εγκατάσταση POS, με εμφανιζόμενες αδυναμίες στη σύνδεση και δικτύωσή τους, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η συμμόρφωση με τον νόμο για όλες τις επιχειρήσεις μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η πληθώρα προβλημάτων συνεχίζει να εμφανίζεται στην Πλατφόρμα MyData όπως:

α) Τα έσοδα υπέρ τρίτων που αναρτώνται στο MyData εμφανίζονται στον κωδικό 348 του εντύπου ΦΠΑ και προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα, κάτι το οποίο συμβαίνει κυρίως με τα τουριστικά γραφεία, τους εκτελωνιστές και την πώληση με βάσει το άρθρο 45.

β) Επίσης, δεν υπάρχει τρόπος διασταύρωσης και ανάρτησης του ΦΠΑ, που αποδίδεται στο εκάστοτε τελωνείο, ποσό που θα έπρεπε να εμφανίζεται στα προστιθέμενα ποσά (αφορά ενδοκοινοτικές συναλλαγές αυτοκινήτων, ποτών).

γ) Οι εισαγωγές τρίτων χωρών δεν ενημερώνουν την περιοδική δήλωση ΦΠΑ.

δ) Δεν ενημερώνουν την Περιοδική ΦΠΑ οι λοιπές πράξεις λήπτη (π.χ. άρθρο 39α).

Η οποιαδήποτε παρέμβαση με εναλλακτικό τρόπο ώστε να προσαρμόσουμε τα προβλήματα και να διορθωθούν στην περιοδική ΦΠΑ έχει μία χρονοκαθυστέρηση τουλάχιστον 5 ημερών γεγονός που κάνει αδύνατη την υποβολή εντός των προθεσμιών.

Για όλους αυτούς τους λόγους, το ΟΕΕ ζήτησε τη μη εφαρμογή του μέτρου κλειδώματος των δηλώσεων ΦΠΑ μέχρι την πλήρη λειτουργία και χωρίς προβλήματα της πλατφόρμας myData. Ο φορέας μας θεωρεί υποχρεωτική την περίοδο ανοχής έως τις 10 Μαρτίου 2024 λόγω της αναφερόμενης χρονοκαθυστέρησης του συστήματος για την υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ του μηνός Ιανουαρίου 2024 αλλά και για 3 επόμενους μήνες μέχρι την ομαλοποίηση του συστήματος. Επίσης, προτείνoυμε λόγω των καθυστερήσεων που καταγράφονται στην αναβάθμιση των POS από τους παρόχους και τα προβλήματα σύνδεσης και δικτύωσής τους από τους προμηθευτές των ταμειακών μηχανών, να παραταθεί η προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS, τουλάχιστον έως τις 31 Μαΐου 2024.

Επιλέξτε εδώ για να δείτε την επιστολή.