Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της Κυβέρνησης για θέματα οικονομίας, ενισχύει την επιρροή του στα ευρωπαϊκά όργανα.

Πλέον, και έως το 2025, εκπροσωπείται στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, έχοντας τη δυνατότητα να μεταφέρει τα αιτήματα των μελών του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να διεκδικεί λύσεις και να προτείνει παρεμβάσεις προς όφελος της ελληνικής οικονομίας.

Ως ένας εκ των εκπροσώπων της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή ΟΚΕ ορίστηκε το μέλος της Κεντρικής Διοίκησης και της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του ΟΕΕ,  Αθανάσιος (Σάκης) Ιωαννίδης.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EΟΚΕ) είναι το συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ, το οποίο απαρτίζεται από εκπροσώπους οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς και άλλων ομάδων συμφερόντων (φορέων). Γνωμοδοτεί πάνω σε θέματα της ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λειτουργώντας ως γέφυρα ανάμεσα στα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΕ και τους πολίτες της.