Τα θέματα, που απασχολούν τους λογιστές – φοροτεχνικούς, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, συζητήθηκαν στη συνάντηση του Προεδρείου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με τον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο, και τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή.

Το πρώτο θέμα, που τέθηκε στη συνάντηση, ήταν η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Το υπουργείο Οικονομικών έκανε μεν αποδεκτό το αίτημα, που διατύπωσε έγκαιρα το ΟΕΕ για άμεση ανακοίνωση της παράτασης, η νέα, όμως, ημερομηνία, που ανακοίνωσε, δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Σε μια περίοδο, όπου ο φόρτος εργασίας των λογιστών – φοροτεχνικών μεγαλώνει διαρκώς, λόγω τόσο των καθιερωμένων υποχρεώσεων, όσο και των έκτακτων από τον κορονοϊό, και μάλιστα σε ασφυκτικές προθεσμίες, η σημερινή απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, να παρατείνει την καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων κατά μόλις ένα μήνα, εξακολουθεί να καθιστά ανέφικτο το έργο των λογιστών – φοροτεχνικών σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις ελευθέρων επαγγελματιών και επιχειρήσεων.

Να σημειωθεί ότι ένας μήνας παράταση είχε δοθεί και πέρυσι, όταν δεν υπήρχαν οι φετινές έκτακτες συνθήκες.

Το ΟΕΕ καλεί την ηγεσία του υπουργείου να επανεξετάσει αυτή της την απόφαση και να δώσει παράταση για τις δηλώσεις ελευθέρων επαγγελματιών και επιχειρήσεων έως τις 28 Σεπτεμβρίου.

Στην ίδια κατεύθυνση, το Προεδρείο του ΟΕΕ τόνισε ότι τα χρονοδιαγράμματα έναρξης λειτουργίας του myDATA, που είχαν τεθεί πριν την πανδημία, δεν μπορούν πλέον να εφαρμοστούν. Γι αυτό και εξέφρασε την αντίθεσή του στις ημερομηνίες, που έχουν τεθεί στην Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου, και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή.

Δήλωσε ακόμα κάθετα αρνητικό στη λειτουργία μιας πλατφόρμας, η οποία δεν έχει δοκιμασθεί, σε μια περίοδο που οι εφαρμογές του TAXISNET παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα.

Το ΟΕΕ προτείνει η πλατφόρμα myDATA να λειτουργήσει πιλοτικά για το 2021, κατανοώντας ότι – μέσα στη λαίλαπα των υποχρεώσεων – είναι ανθρωπίνως αδύνατο να γίνει διαφορετικά, και να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το 2022.

Αναφορικά με τις δηλώσεις των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων, υπήρξε δέσμευση από τον Υφυπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ ότι θα δοθεί παράταση της καταληκτικής προθεσμίας της 22ας Ιουνίου.

Επιπλέον, εξετάζουν θετικά το αίτημα, που υποβλήθηκε, για παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων από τις επιχειρήσεις για την αποζημίωση των 800 ευρώ.

Το Προεδρείο του ΟΕΕ πρότεινε ακόμα:

Στις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις των προηγουμένων ετών να μην επιβάλλεται πρόστιμο, σε περίπτωση που ο φόρος που προκύπτει δεν υπερβαίνει τις 3.000€.

Να προβλεφθεί μοναδικός ακατάσχετος λογαριασμός τραπέζης, για όλες τις επιχειρήσεις, με σκοπό την ελεύθερη λειτουργία των POS και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Να παραταθεί η προθεσμία υποβολής του Ε9 μέχρι 31/12/2020, για τις μεταβολές που αφορούν στην προηγούμενη περίοδο, και να μετατεθεί η ημερομηνία υποβολής των μεταβολών του έτους 2020 μέχρι την υποβολή της δήλωσης φορολογικού έτους 2020. Επίσης να παραταθεί μέχρι 31/12/2020 η προθεσμία υποβολής αίτησης αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα για άδειες εκδοθείσες μέχρι 31/12/2019, η οποία έληγε στις 12/6/2020 (Ν.4646/2019).

Να διευκρινιστεί ότι η ωφέλεια από την έκπτωση του 25% λόγω εμπρόθεσμης καταβολής φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων ρυθμίσεων απαλλάσσεται από την επιβολή φόρου και τέλους.

Στη νέα προκήρυξη της επιστρεπτέας προκαταβολής (αριθ. ΓΔΟΥ 131/13-6-2020) προτείνουμε:

  • Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων, να συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.
  • Τα ποσά των ενισχύσεων «ήσσονος σημασίας» να αντληθούν από το «Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων» και να ελεγχθούν από τις αρμόδιες αρχές.
  • Από τη δέσμευση της διατήρησης των θέσεων εργασίας, πρέπει να εξαιρεθούν οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, μαθητείας, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
  • Στις επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων, ζητούνται στοιχεία του φορολογικού έτους 2019 τα οποία δεν μπορούν να καταχωρηθούν στην πλατφόρμα καθώς οι συμφωνίες των ΜΥΦ λήγουν 31/7/2020.
  • Ο χαρακτηρισμός επιχείρησης που τηρεί απλογραφικά βιβλία ως προβληματική είναι αδύνατη, καθώς δεν μπορούν να αντληθούν τα απαραίτητα στοιχεία για τον χαρακτηρισμό της.
  • Όπως αναφέρεται στην Προκήρυξη το ποσό του δανείου θα εμφανισθεί στην Πλατφόρμα του TAXISστην προσωποποιημένη πληροφόρηση τον Ιανουάριο του 2022. Ζητούμε εφόσον οι δόσεις καταβάλλονται εμπρόθεσμα η φορολογική ενημερότητα να εκδίδεται χωρίς την υποχρέωση καταβολής όλων ή μέρους δόσεων.

Το σύνολο αυτών των θεμάτων θα συζητηθεί στην κοινή ομάδα εργασίας, που συστήνεται άμεσα, αποτελούμενη από 3 εκπροσώπους του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, και 3 στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ.