Την αντίθεσή του στη ρύθμιση των φορολογικών οφειλών για τις επιχειρήσεις, η οποία προβλέπει σειρά προϋποθέσεων, που θα οδηγήσουν σε αποκλεισμό μεγάλου αριθμού νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εξέφρασε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, “για οφειλές από τακτικό χαρακτήρα θα έχουμε μόνο 18 δόσεις, ενώ από έκτακτο χαρακτήρα 30 δόσεις”.

Ο κ. Κόλλιας υποστήριξε ότι «Για τις επιχειρήσεις που σήμερα καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον που διακρίνεται από έλλειψη ρευστότητας, υψηλή φορολογία και έντονο ανταγωνισμό, το Οικονομικό Επιμελητήριο προτείνει να αυξηθεί ο αριθμός των δόσεων τουλάχιστον μέχρι 60, χωρίς διάκριση, για να μπορεί να χαρακτηρισθεί αποτελεσματική η προβλεπόμενη από το νομοσχέδιο ρύθμιση και να συμβάλει στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις – δίκαιες, όπως τις χαρακτήρισε – διαμαρτυρίες των λογιστών – φοροτεχνικών, μελών του ΟΕΕ, για την καταχώρηση της ετήσιας κανονικής άδειας στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη, έως και μία ώρα μετά την έναρξη πραγματοποίησής της.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο προτείνει την απόσυρση της σχετικής διάταξης και τη διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος με την καταχώρηση στο βιβλίο των αδειών που τηρείται υποχρεωτικά σε κάθε επιχείρηση και την υποβολή του Ε11 εντός του Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ έκλεισε την παρέμβασή του λέγοντας τα εξής:

«Πρώτον, περιμένω εκείνη τη μέρα που θα κληθούμε στη Βουλή να συζητήσουμε για τις διατάξεις ενός νομοσχεδίου επιβράβευσης των συνεπών φορολογούμενων, που μπορεί να περνούν δύσκολα αλλά συνεχίζουν να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και…

Δεύτερον, όσες ρυθμίσεις και να κάνουμε αν δεν προχωρήσουμε άμεσα σε μείωση φορολογικών συντελεστών και ασφαλιστικών εισφορών και αν δεν έρθουν επενδύσεις στη χώρα, τα ληξιπρόθεσμα χρέη θα συνεχίσουν να διογκώνονται, φυσικά και νομικά πρόσωπα θα συνεχίσουν να μην μπορούν να ανταπεξέρχονται, νέα χρέη θα γεννιούνται κι εμείς εδώ θα συζητάμε για νέες ρυθμίσεις».

Αναλυτικά η παρέμβαση του κ. Κόλλια:

Το νομοσχέδιο που συζητείται σήμερα σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ, είναι μια θετική πρωτοβουλία που ανταποκρίνεται στο αίτημα φυσικών και νομικών προσώπων, που λόγω της οικονομικής κρίσης αδυνατούν να εκπληρώσουν τις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Μέσω της ρύθμισης οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία με ευνοϊκούς όρους χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, σε σχέση με τον καθορισμό του πλήθους των δόσεων, επωφελούνται εργοδότες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες.

Ειδικά για τους οφειλέτες του πρώην ΟΑΕΕ τους δίνεται η δυνατότητα να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους και παράλληλα να συνταξιοδοτηθούν. Όμως πρέπει να επισημανθεί ότι ο οφειλέτης που θα επιλέξει μείωση των εισφορών κύριας ασφάλισης, µέσω του επανυπολογισµού τους, θα λάβει σύνταξη χαμηλότερη σε σχέση µε εκείνη την οποία θα λάμβανε αν δεν επέλεγε επανυπολογισµό και ρύθμιζε σε 120 δόσεις τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του.

Για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών, το πλαίσιο δεν είναι το ίδιο με τη ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα θα έχουν ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων από τη δυνατότητα ένταξής τους. Και σε αυτό είμαστε αντίθετοι.

Για να ενταχθεί οφειλέτης, φυσικό πρόσωπο, στη ρύθμιση των 120 δόσεων με δόση 30€ πρέπει το συνολικό του εισόδημα στο φορολογικό έτος 2017 να μην υπερβαίνει το ποσό των 10.000€, ενώ για εισοδήματα μεγαλύτερα των 10.000€ ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται με βάση το συνολικό εισόδημα του φορολογικού έτους 2017 και του ύψους της ρυθμιζόμενης οφειλής. Το προτεινόμενο μέτρο διευκολύνει τους οφειλέτες με χαμηλά εισοδήματα να τακτοποιήσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις αλλά για εισοδήματα υψηλότερα των 10.000€ τα οφέλη από τη ρύθμιση με τον τρόπο υπολογισμού των δόσεων, πολλαπλασιάζοντας τμηματικά το εισόδημα του 2017 με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή, δεν θα επιφέρουν σημαντικά οφέλη για τα φυσικά πρόσωπα που οφείλουν μεγάλα ποσά.

Η ρύθμιση για τα φυσικά πρόσωπα θα ισχύσει και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, φιλανθρωπικά ιδρύματα ενώ για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως τόνισα παραπάνω, για οφειλές από τακτικό χαρακτήρα θα έχουμε 18 δόσεις ενώ από έκτακτο χαρακτήρα 30 δόσεις.

Για τις επιχειρήσεις που σήμερα καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον που διακρίνεται από έλλειψη ρευστότητας, υψηλή φορολογία και έντονο ανταγωνισμό, το Οικονομικό Επιμελητήριο προτείνει να αυξηθεί ο αριθμός των δόσεων τουλάχιστον μέχρι 60, χωρίς διάκριση, για να μπορεί να χαρακτηρισθεί αποτελεσματική η προβλεπόμενη από το νομοσχέδιο ρύθμιση και να συμβάλει στη τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων.

Στο μικρό χρόνο που προβλέπεται για την υποβολή της αίτησης μέχρι 29 Ιουνίου 2019, προτείνουμε να ληφθούν επιπλέον βελτιωτικά μέτρα ώστε να μπορούν να ενταχθούν περισσότερες επιχειρήσεις στη ρύθμιση.

Ένα άλλο σημείο που πρέπει να αποσαφηνισθεί είναι σχετικά με το άρθρο 108 σε αντιδιαστολή με το άρθρο 98, εάν οι περιπτώσεις απώλειας ρύθμισης οφειλών από 1/1/2019 μέχρι την κατάθεση του εν λόγω νομοσχεδίου εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Σχετικά με τις εργασιακές διατάξεις, πολλά μέλη μας, λογιστές – φοροτεχνικοί, δικαίως διαμαρτύρονται για την καταχώρηση της ετήσιας κανονικής άδειας στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη, έως και μία ώρα μετά την έναρξη πραγματοποίησής της και ζητούν την παρέμβασή μας. Το Οικονομικό Επιμελητήριο προτείνει την απόσυρση της σχετικής διάταξης και τη διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος με τη καταχώρηση στο βιβλίο των αδειών που τηρείται υποχρεωτικά σε κάθε επιχείρηση και την υποβολή του Ε11 εντός του Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Κλείνοντας, δύο θέματα θα ήθελα να θίξω:

Πρώτον, περιμένω εκείνη τη μέρα που θα κληθούμε στη Βουλή να συζητήσουμε για τις διατάξεις ενός νομοσχεδίου επιβράβευσης των συνεπών φορολογούμενων, που μπορεί να περνούν δύσκολα αλλά συνεχίζουν να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και…

Δεύτερον, όσες ρυθμίσεις και να κάνουμε αν δεν προχωρήσουμε άμεσα σε μείωση φορολογικών συντελεστών και ασφαλιστικών εισφορών και αν δεν έρθουν επενδύσεις στη χώρα, τα ληξιπρόθεσμα χρέη θα συνεχίσουν να διογκώνονται, φυσικά και νομικά πρόσωπα θα συνεχίσουν να μην μπορούν να ανταπεξέρχονται, νέα χρέη θα γεννιούνται κι εμείς εδώ θα συζητάμε για νέες ρυθμίσεις.