Την άποψη ότι το όχημα ειδικού σκοπού μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης για τα κόκκινα δάνεια στη χώρα μας, εξέφρασε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, μιλώντας στο τραπεζικό συνέδριο NPL Summit 2018.

Όπως είπε ο κ. Κόλλιας, όλες οι λύσεις, που προκρίνονται τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και από την Τράπεζα της Ελλάδος, κινούνται στην κατεύθυνση της μείωσης του βάρους στους ισολογισμούς των τραπεζών από την απομείωση των μη εξυπηρετούμενων εκθέσεων. Το κρίσιμο σημείο που πρέπει να προσεχθεί είναι η οποιαδήποτε λύση να είναι συμβατή με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ προανήγγειλε ότι, σύντομα, το Οικονομικό Επιμελητήριο θα καταθέσει τη δική του εμπεριστατωμένη πρόταση, που μπορεί να συμβάλει στην κατεύθυνση της ταχύτερης επίλυσης του προβλήματος των NPLs. Πρόκειται για πρόταση, η οποία καταρτίζεται από την επιστημονική επιτροπή του Επιμελητηρίου.