Τι καταδεικνύει έρευνα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Σταθεροποιητικά με τάση για ήπια ανάπτυξη εκτιμά το 75% των Ελλήνων επιχειρηματιών ότι θα κινηθεί την επόμενη 3ετία η ελληνική οικονομία με μόλις ένα 4% να πιστεύει σε μια έντονη ανάπτυξη. Το εν λόγω συμπέρασμα προέκυψε από την ανάλυση των αποτελεσμάτων έρευνας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σε 1.673 επιχειρήσεις, με θέμα «Το Χρηματιστήριο ως κινητήριος μοχλός νέων χρηματοδοτήσεων», η οποία παρουσιάστηκε χθες στο Χ.Α. Να σημειωθεί δε ότι μόλις 1 στους 3 Έλληνες επιχειρηματίες παρακολουθεί το χρηματιστήριο και επίσης λιγότεροι από τους μισούς είναι αισιόδοξοι για την πορεία του.

Κλάδοι με ζήτηση

Σύμφωνα με την έρευνα οι κλάδοι Τεχνολογίας, Πετρελαίου/Αερίου και Ταξιδιών/Αναψυχής, θα είναι αυτοί που θα παρουσιάσουν επενδυτικές ευκαιρίες την επόμενη τριετία και ακολουθεί με μικρή διαφορά η Ακίνητη Περιουσία με τους συμμετέχοντες να υποστηρίζουν την εκτίμηση αυτή σε ποσοστά 49%, 39%, 30% και 29% αντίστοιχα. Στο ερώτημα αν αναμένουν ότι η τάση της ψηφιακής επανάστασης θα αλλάξει σημαντικά τη διάρθρωση του παραγωγικού ιστού στην Ελλάδα το 77,8% υποστηρίζει πως αυτό θα συμβεί.

Επίσης οι επιχειρηματίες θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικές τις επενδύσεις των ιδιωτικών επιχειρήσεων, καθώς με «άριστα» το 4% ο μέσος όρος βαθμολογίας οι «επενδύσεις ελληνικών ιδιωτικών επιχειρήσεων» έλαβαν σκορ 2,92, οι «ιδιωτικές επενδύσεις από το εξωτερικό» 2,86, οι «συμπράξεις δημοσίου & ιδιωτικού τομέα» 2,2 και οι «Δημόσιες» 2,14.

Στην ερώτηση «Πού πρέπει να διοχετευτεί το πρωτογενές πλεόνασμα προκειμένου να έχει ταχύτερο αναπτυξιακό αντίκτυπο;» οι ερωτηθέντες υπογράμμισαν την ανάγκη φορολογικής ελάφρυνσης επιχειρήσεων και μείωσης του ΦΠΑ. Το πρώτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ελεύθερους επαγγελματίες και το δεύτερο είναι ευρέως απαιτητό απ’ όλους. Ειδικότερα σε μικρότερο δείγμα 1.540, όπου το 5 κρίνεται η υψηλότερη βαθμολογία για τη σημασία, σκορ 3,97 πέτυχε η «σημασία για τη φορολογική ελάφρυνση των επιχειρήσεων», 3,65 η «μείωση του ΦΠΑ», 3,11 η «εξόφληση των οφειλόμενων από το κράτος προς τις επιχειρήσεις» και 2,6 η «οικονομική στήριξη των χαμηλών στρωμάτων».

Ακόμη σχετικά με τις διαρθρωτικές αλλαγές η «μείωση της γραφειοκρατίας» βαθμολογείται με 4,93, ακολουθεί η «επιτάχυνση διαδικασιών αδειοδότησης», η οποία είναι επιθυμητή κυρίως από τους ιδιοκτήτες εταιρειών, αλλά είναι επίσης ευρέως αποδεκτή με 4,11, η «επιτάχυνση επίλυσης των δικαστικών υποθέσεων» με 3,82, η «επιτάχυνση διαδικασιών χρηματοδότησης από ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακό Νόμο» με 3,71 και η «επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων» με 2,89.

Στην ερώτηση «Προς ποια κατεύθυνση θα διοχετεύατε κεφάλαια από τις τράπεζες με τη μορφή νέων χρηματοδοτήσεων;» η μεγάλη πλειονότητα απαντά για «έρευνα και ανάπτυξη» με 4,12 και ακολουθούν ο «εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων» με 3,33, η «εκπαίδευση του προσωπικού» με 3,15, η «κάλυψη των ληξιπρόθεσμων οφειλών» με 2,34 και η «κάλυψη των παγίων λειτουργικών δαπανών» με 2,26.

Το χρηματιστήριο

Στην ενότητα που αφορά το Χρηματιστήριο, τα κύρια συμπεράσματα είναι τα εξής:

* Το ποσοστό των μελών του ΟΕΕ που παρακολουθούν το Χρηματιστήριο είναι σχετικά χαμηλό. Μόλις το 1/3 παρακολουθεί το Χρηματιστήριο είτε καθημερινά είτε 2-3 φορές την εβδομάδα, -παρότι οικονομολόγοι- και μάλιστα το ποσοστό είναι χαμηλότερο στις νέες ηλικίες. Σε αντίθεση, οι μεγαλύτερης ηλικίας είναι πιο ενεργοί χρηματιστηριακά. Υπάρχει ανάγκη για προσέλκυση νέων σε ηλικία επενδυτών.

* Στην ερώτηση «Εάν ο Γενικός Δείκτης θα έχει θετική απόδοση το 2019;» σχεδόν οι μισοί (48,23%) αναμένουν θετική απόδοση. Αν και αυτό δείχνει πως επικρατεί μια σχετική αισιοδοξία, αν λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι όταν διενεργήθηκε η έρευνα η αγορά ήταν ήδη 15% πάνω από την αρχή του χρόνου, τότε το ποσοστό φαντάζει σχετικά χαμηλό. Το γεγονός ότι το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων (26,87%) πιστεύει ότι ο Γενικός Δείκτης θα έχει αρνητική απόδοση είναι μάλλον ενδεικτικό των χαμηλών προσδοκιών που επικρατούν αυτή τη στιγμή στο Χ.A.

* Επίσης παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχουν υπάρξει σημαντικές εισαγωγές εταιρειών, σχεδόν 1 στους 5 (21,1%) θα αντλούσε κεφάλαια από το Χ.A. αν είχε τη δυνατότητα απόφασης γι’ αυτό.

Πηγή: Ναυτεμπορική