Σε σωστή κατεύθυνση κινείται το προτεινόμενο νομοσχέδιο, που προβλέπει τη μεγαλύτερη συμμετοχή της γεωθερμίας στη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα. Τα γεωθερμικά πεδία, που έχουν εντοπισθεί, μπορούν να αξιοποιηθούν ταχύτερα, με την απλούστευση των διαδικασιών έκδοσης αδειών για άμεση χρήση σε διάφορους παραγωγικούς τομείς.

Αυτό δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Σχετικά με το προτεινόμενο σχήμα διαχωρισμού της ΔΕΠΑ σε δύο νέες εταιρείες (ΔΕΠΑ Εμπορίας και ΔΕΠΑ Υποδομών με θυγατρική τα Διεθνή Έργα), ο Πρόεδρος του ΟΕΕ τόνισε ότι πρέπει να διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα τόσο της Εμπορικής εταιρείας, όσο και αυτής των Υποδομών.

Στο σημείο αυτό, έθεσε δύο βασικά ερωτήματα.

Πρώτον, σχετικά με το θέμα της βιωσιμότητας την νέας εμπορικής εταιρείας, στην οποία προβλέπεται ότι θα μεταφερθεί η πλειονότητα των εργαζομένων της ΔΕΠΑ (περίπου 200 άτομα).

Δεύτερον, σχετικά με την ικανότητα της εταιρείας υποδομών να χρηματοδοτήσει ένα φιλόδοξο σχέδιο επέκτασης των δικτύων διανομής σε όλη της χώρα και ταυτόχρονα να συνεχίσει την ανάπτυξη διεθνών έργων, που είναι μια δραστηριότητα μεγάλης εντάσεως κεφαλαίου. «H ΔΕΠΑ Υποδομών (ΕΔΑ Αττικής – ΔΕΔΑ συν τη συμμετοχή κατά 51% στην ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας) πρέπει να υλοποιήσει ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο της τάξεως των 380 εκατ. € για την περίοδο 2019-2023, το οποίο φαντάζει δύσκολο να υποστηριχθεί από τα υφιστάμενα μερίσματα της τάξης των 40 εκατ. € ετησίως».

Όπως πρόσθεσε, τα χαμηλά μερίσματα εμποδίζουν την πρόσβαση της εταιρείας Διεθνών Έργων στην απαραίτητη κεφαλαιακή επάρκεια, προκειμένου να ακολουθήσει τον έτερο μέτοχο (Edison) στην υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας Ποσειδών, ώστε να παραμείνει ισοδύναμος μέτοχος στην εταιρεία.

«Άρα η πιθανότερη εξέλιξη θα είναι ότι η συμμετοχή της ΔΕΠΑ Υποδομών στην εταιρεία Διεθνών Έργων σύντομα να εξαϋλωθεί, με συνέπεια η χώρα να απολέσει ένα σημαντικό εργαλείο άσκησης γεωπολιτικής στρατηγικής στον ενεργειακό τομέα.

Για την ομαλή μετάβαση στη νέα ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ο νέος Νόμος θα πρέπει να διατηρήσει τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, της επιχειρησιακής λειτουργίας και των καλών εργασιακών σχέσεων.

Σε διαφορετική περίπτωση, ο κίνδυνος να διαταραχθεί η λειτουργία της νέας ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας, εν τη γενέσει της, καθίσταται υψηλός και ενδέχεται να οδηγήσει στην απορρύθμιση αυτής μέσω της μείωσης εσόδων και αποτελεσματικότητας της ΕΔΑ Αττικής, με συνέπεια τη σταδιακή αύξηση των τελών διανομής για τον τελικό καταναλωτή».

Τέλος, ο κ. Κόλλιας χαρακτήρισε θετικές τις ειδικές ρυθμίσεις, που απαλλάσσουν τους πολίτες από τέλη σχετικά με τις μεταβολές επί δικαιωμάτων, τα οποία έχουν ήδη καταχωρηθεί με τις αρχικές δηλώσεις, καθώς και για διόρθωση σφαλμάτων, που αφορούν σε γεωμετρικά στοιχεία των εγγραφών κατά τη διενέργεια της κτηματογράφησης.