Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού του προγράμματος για την κατάρτιση και ενημέρωση των μελών του και των λογιστών-φοροτεχνικών, διοργανώνει στην Αθήνα, στις 21, 23 και 24 Μαρτίου 2023, επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας δεκαπέντε (15) ωρών, με θέμα:

«Διαχείριση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Επιχειρηματικότητας στην Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027»

Ειδικότερα η θεματολογία του Σεμιναρίου περιλαμβάνει:

  • Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 ώρες 17:00 – 22:00

Η εμπειρία της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Καλές πρακτικές και συχνά λάθη κατά την υποβολή και υλοποίηση Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων Επιχειρηματικότητας.

Τι αλλάζει στην Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027.

  • Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 ώρες 17:00 – 22:00

Αναλυτική Παρουσίαση της Δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ».

  • Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 ώρες 17:00 – 22:00

Αναλυτική Παρουσίαση της Δέσμης Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ».

Εισηγητής: Γεώργιος Αβδάλας, Οικονομολόγος, Προϊστάμενος Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων της ΕΥΔ του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (πρώην ΕΠΑΝΕΚ).

Τόπος Διεξαγωγής:  ΕΒΕΑ – Αίθουσα Συνεδριάσεων ΕΡΜΗΣ, Ακαδημίας 7, 6ος όροφος.

Παρακαλούμε να  δηλώσουν συμμετοχή μόνο όσοι συνάδελφοι γνωρίζουν ότι θα μπορέσουν να είναι παρόντες σε όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου ώστε να μη στερήσουν τη συμμετοχή από άλλους συναδέλφους.

Θα τηρηθεί αυστηρά  σειρά προτεραιότητας.

Δικαίωμα Συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη του ΟΕΕ, που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές οφειλές τους προς το ΟΕΕ μέχρι και το έτος 2023 και οι ενεργοί λογιστές φοροτεχνικοί (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης 2023). Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή-φοροτεχνικού έχουν επίσης τα μέλη του ΟΕΕ και οι λογιστές φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω.

Το σεμινάριο διατίθεται χωρίς κόστος συμμετοχής.

Διαδικασία Αίτησης:

  • Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: Ως ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00. Προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση παρακολούθησης του σεμιναρίου, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα, μέσα από την παρούσα ανακοίνωση εδώ.
  • Λήξη Υποβολής ΑιτήσεωνΩς ημερομηνία και ώρα λήξης της υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά το συγκεκριμένο χρονικό όριο δε θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης.

  • Ενημερωθείτε για τυχόν οφειλές σας με είσοδο σας στις ψηφιακές υπηρεσίες και εξοφλείστε τις, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023. Οι τρόποι τακτοποίησης των οικονομικών οφειλών των μελών και λογιστών φοροτεχνικών αναγράφονται στο site του ΟΕΕ.
  • Τα μέλη και οι λογιστές-φοροτεχνικοί, που έχουν υποβάλλει αίτηση αλλά δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία δε θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο σεμινάριο.
  • Όσοι ανήκουν στην κατηγορία των ανέργων ή μη απασχολουμένων, θα πρέπει:

α) Να συμπληρώσουν υποχρεωτικά το αντίστοιχο πεδίο στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης συμμετοχής και

β) Μετά την υποβολή της αίτησης και μέχρι την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του ΟΕΕ (Μητροπόλεως 12-14, 4ος όροφος, γραφείο 49, Αθήνα) αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης και να τα αποστείλουν με email στο ovasileiou@oe-e.gr.

Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 15 Μαρτίου 2023, η αίτησή του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα ονόματα των δικαιούχων παρακολούθησης  του Σεμιναρίου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΟΕΕ μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων και το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023.

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες ή αν χρειάζεστε βοήθεια με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, καλέστε στα τηλέφωνα  213 214 1867 και 213 214 1836  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.