Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΑΔΕ ανακοίνωσαν ότι, προκειμένου να διευκολυνθούν τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, που ενδεχομένως να αντιμετώπισαν πρόβλημα στην υποβολή δηλώσεων τις τελευταίες ώρες της υποβολής, λόγω υπερφόρτωσης του συστήματος, τους δίνεται η δυνατότητα υποβολής αυτών των δηλώσεων μέχρι τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023, χωρίς καμία επιβάρυνση.

Το ίδιο ισχύει και για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που θα υποβάλουν τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022.