Τρίτο δεκαήμερο του Μαρτίου αναμένεται να αρχίσει η διαδικασία. Σχέδια αύξησης δόσεων εξόφλησης του φόρου στο τραπέζι του υπουργείου Οικονομικών. Έως 28 Φεβρουαρίου η δήλωση, αν θέλετε να… «χωρίσετε» από τον σύζυγο. Τι ισχύει για τα τεκμήρια αλλά και για τα ανήλικα τέκνα.

Αν όλα πάνε σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η εφαρμογή υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος θα ενεργοποιηθεί φέτος νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, το τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου. Τα εκκαθαριστικά θα αρχίσουν να εκδίδονται νωρίτερα, ενώ δεν αποκλείονται και αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των φόρων εισοδήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής έχει ήδη δώσει εντολές στις αρμόδιες υπηρεσίες να τρέξουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε η ηλεκτρονική πύλη υποβολής των δηλώσεων να ανοίξει στο διάστημα 20-30 Μαρτίου. Μια από τις απαιτούμενες εργασίες προετοιμασίας αφορά σε οριακές αλλαγές στο βασικό έντυπο Ε1, ώστε να παρέχεται η δυνατότητας ξεχωριστής υποβολής του από τους συζύγους.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις, θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι προκειμένου να… ανοίξει ο δρόμος, θα πρέπει να υποβληθεί σχετική ανέκκλητη δήλωση του ενός εκ των δύο συζύγων ή μερών Συμφώνου Συμβίωσης, στη Δ.Ο.Υ στην οποία υπάγεται έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Η επιλογή αυτή είναι δεσμευτική ως προς το φορολογικό έτος που αφορά και για τον άλλο σύζυγο. Οι διατάξεις περί χωριστών δηλώσεων συζύγων ισχύουν για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 και επόμενων. Πρακτικά, αν σας «συμφέρει», μπορείτε να χωρίσετε φορολογικά τις δηλώσεις σας το 2019 και το 2020 για παράδειγμα να τις ενώσετε ξανά.

Μετά την υποβολή της δήλωσης περί χωριστών φορολογικών δηλώσεων στην εφορία, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

1. Παιδιά. Κατά το έτος υποβολής χωριστής δήλωσης των συζύγων, το εισόδημα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα και φορολογείται στο όνομά του. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήματος, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στο εισόδημα του πατέρα και φορολογείται στο όνομά του. Σε περίπτωση που ένας εκ των γονέων έχει τη γονική μέριμνα, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα αυτού. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης.

2. Τεκμήρια. Σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων συζύγων, το ποσό της δαπάνης που μπορεί να εκπέσει για τον προσδιορισμό του προς ανάλωση κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για κάθε σύζυγο [με το καθεστώς της κοινής δήλωσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ προκειμένου για συζύγους].

Στη συνέχεια, με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, ο κάθε σύζυγος θα λάβει το δικό του εκκαθαριστικό, ο κάθε σύζυγος πληρώνει τον φόρο που του αναλογεί και εισπράττει την επιστροφή φόρου που δικαιούται, χωρίς να γίνεται συμψηφισμός της επιστροφής με τυχόν οφειλή του άλλου συζύγου.

Οι δόσεις

Όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των δόσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, η ισχύουσα νομοθεσία ορίζει τρεις διμηνιαίες δόσεις: έως το τέλος Ιουλίου η πρώτη, έως το τέλος Σεπτεμβρίου η δεύτερη και έως το τέλος Νοεμβρίου η τρίτη. Στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης έχουν υποβληθεί προτάσεις για αύξηση του πλήθους των δόσεων εξόφλησης του φόρου ακόμα και σε μηνιαία βάση από τον επόμενο μήνα υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και έως το τέλος του έτους, με το σκεπτικό της ηπιότερης κατανομής των φορολογικών βαρών στη διάρκεια του έτους.

Τυχόν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των φόρων θα πρέπει να αποφασιστούν το αργότερο το δίμηνο Φεβρουαρίου-Μαρτίου και δεν αποκλείεται να συνοδεύουν τις ανακοινώσεις σχετικά με τις επικείμενες νέες ρυθμίσεις οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.

Πηγή: https://www.euro2day.gr/news/economy/article/1659379/erhetai-mprosta-h-premiera-gia-tis-forologikes-dhl.html