Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την ελληνική οικονομία, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος εγκαινιάζει μια νέα σειρά οικονομικών αναλύσεων και προσεγγίσεων πάνω σε κρίσιμα θέματα.

Ήδη, με το πρώτο τεύχος του Επιστημονικού Δελτίου Οικονομικής Ανάλυσης, επιχειρείται να αναλυθούν διεξοδικά, με τη βοήθεια έγκριτων πανεπιστημιακών οικονομολόγων, και να δοθεί μια δεύτερη ανάγνωση στις μακροοικονομικές εξελίξεις και, συγκεκριμένα σε θέματα, που αφορούν στην ανταγωνιστικότητα, στις εξαγωγές, στις επενδύσεις, στην παγίδα της ρευστότητας και στην απομόχλευση.

Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, με την παρατεταμένη εμφάνιση του αποπληθωρισμού, δείχνουν ότι πρέπει να εμπλουτιστεί η φαρέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης, δεδομένου ότι η οικονομία βρίσκεται παγιδευμένη σε μια κατάσταση, όπου η αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής είναι μειωμένη.

Παράλληλα, συνεχίζει να υφίσταται το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας, εφόσον – παρ’ όλη την εσωτερική υποτίμηση των τελευταίων ετών – οι εξαγωγές παραμένουν καθηλωμένες σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η απομόχλευση της οικονομίας φαίνεται ότι επηρεάζει καθοριστικά τον ιδιωτικό τομέα. Η αντιμετώπιση του προβλήματος συνδέεται με την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος, την αξιοπιστία της μακροπρόθεσμης πορείας της μακροοικονομικής διαχείρισης, και την ενεργοποίηση του εξαγωγικού τομέα.

Το συγκεκριμένο δελτίο εκδίδεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

Για να διαβάσετε το επιστημονικό δελτίο, πατήστε εδώ.