Διατηρείται η πιεσμένη εικόνα στα έσοδα των ελληνικών βιομηχανιών, με τον τζίρο να καταγράφει νέα κάμψη 5,9% τον Ιούλιο σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ειδικότερα, η εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, με βάση το έτος 2010=100,0, για το μήνα Ιούλιο 2016, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Ιουλίου 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου 2015, παρουσίασε μείωση κατά 5,9%, έναντι μείωσης 15,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2015 προς το 2014.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2015 – Ιουλίου 2016, σε σύγκριση με τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2014 – Ιουλίου 2015, παρουσίασε μείωση κατά 12,0%, έναντι μείωσης 5,1% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 5,9% το μήνα Ιούλιο 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2015, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων κατά 4,5%.

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.

β. Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 6,1%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: τροφίμων, καπνού και παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα.

Επίσης, η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 5,9% το μήνα Ιούλιο 2016, σε
σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2015, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους
αγορών ως εξής:

Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 5,3%.

Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 6,7%.

Πηγή: www.euro2day.gr