Στη σωστή αναπτυξιακή κατεύθυνση κινούνται οι φορολογικές παρεμβάσεις, που εντάσσονται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτό ανέφερε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, Κωνσταντίνος Κόλλιας, κατά την ομιλία του στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Όπως είπε ο κ. Κόλλιας, το ΟΕΕ τοποθετείται συνολικά θετικά και, συγκεκριμένα:

Είναι σημαντικό το κίνητρο της σταθερής ετήσιας φορολόγησης 7% για όλα τα εισοδήματα για την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων από συντάξεις εκτός Ελλάδος, εφόσον μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Είναι θετική η αλλαγή του φορολογικού πλαισίου για τη δωρεάν διάθεση μετοχών, και πολύ σωστή η προϋπόθεση ότι οι μετοχές αυτές θα μπορούν να μεταβιβάζονται στον δικαιούχο 24 μήνες μετά την απόκτησή τους.

Σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση γονικών παροχών και δωρεών για την αγορά πρώτης κατοικίας, το ΟΕΕ προτείνει, για περιπτώσεις παροχών και δωρεών από γονείς σε τέκνα, να μην επιβάλλεται φόρος για ποσά έως 20.000 ευρώ και στη συνέχεια, να επιβάλλεται αυτοτελής φόρος 10%.

Ανάσα αποτελεί η ρύθμιση εξαίρεσης από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος των αγροτών, οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη βιβλίων πάνω από 5 χρόνια.

Αναφορικά με τη Σύσταση Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης φορολογικών διαφορών, το ΟΕΕ προτείνει τα τριμελή τμήματά της να συμπληρωθούν από εκπροσώπους του φορέα, που έχουν την κατάλληλη εμπειρία, και να δοθεί η δυνατότητα υπογραφής της αίτησης εξώδικης επίλυσης και από τον υπεύθυνο λογιστή του προσφεύγοντος, πλέον του δικηγόρου του.

Σχετικά με την καταληκτική προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων, έως τις 29 Ιουλίου, δεν είναι αρκετή για να ελαφρύνει τον φόρτο εργασίας των λογιστών. Γι’ αυτό, πρέπει να ανακοινωθεί άμεσα η νέα παράταση, ώστε να μπορέσουν οι λογιστές να ανταπεξέλθουν στον όγκο εργασίας, που έχουν επωμιστεί, λόγω της υγειονομικής κρίσης.

Η σύσταση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων χρήζει ειδικής μνείας.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα «Γέφυρα», καλλιεργείται η κουλτούρα πληρωμών με την έμπρακτη στήριξη του κράτους, αφού λίγο πριν την κρίση είχε παρατηρηθεί η επιστροφή στην πληρωμή υποχρεώσεων στην ώρα τους από τους πολίτες.

Πάγιο αίτημα του ΟΕΕ είναι η στήριξη των καλοπληρωτών και των πολιτών, που έχουν πραγματικά ανάγκη και η εξαίρεση των στρατηγικών κακοπληρωτών από ευεργετικές ρυθμίσεις. Κάτι, που για πρώτη φορά αποτρέπεται.

Τέλος, εξίσου σημαντική είναι η καθιέρωση αμοιβής ύψους 250 ευρώ ανά χρηματοδοτικό φορέα του συμβούλου, στον οποίο υφίστανται επιλέξιμες προς συνεισφορά δαπάνες. Η κατοχύρωσή της κρίνεται επιτακτική, ώστε τόσο να αποφευχθούν φαινόμενα εξαπάτησης προς τους επαγγελματίες (οικονομολόγους και λογιστές), όσο και να λειτουργήσει ορθότερα το πρόγραμμα. Πρόκειται για αίτημα, που το ΟΕΕ έχει θέσει μετ΄ επιτάσεως στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.