Σε θετική κατεύθυνση κινούνται οι διατάξεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, με τίτλο, «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις».

Αυτό ανέφερε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, κατά την ομιλία του στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, την Παρασκευή, 17 Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κόλλιας ανέφερε ότι:

«Είναι αναγκαία η εξ’ αποστάσεως – με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων – διενέργεια των γενικών συνελεύσεων των ανωνύμων εταιρειών, δεδομένου ότι η υιοθέτηση των τηλεδιασκέψεων αποτελεί πλέον μια αναγκαιότητα.

Η απλοποίηση της ίδρυσης Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Επιχειρήσεων (ΙΚΕ), με τη δυνατότητα να συστήνονται ηλεκτρονικά, με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο, συμβάλει στη μείωση του χρόνου και στον περιορισμό της γραφειοκρατίας, για τη σύσταση αυτής της μορφής επιχειρήσεων, η οποία θεωρείται και η πλέον ευέλικτη μορφή. Για να καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία και να εξυπηρετούνται οι επιχειρήσεις, προτείνεται η ηλεκτρονική σύσταση εταιρειών με τις απαραίτητες διασυνδέσεις με άλλα ειδικά και δημόσια μητρώα, αρχεία και βιβλία που τηρούνται.

Σχετικά με τις αμοιβές των μελών των Μητρώων Πιστοποιημένων Ελεγκτών και Αξιολογητών, που για την καταβολή των αποζημιώσεών τους απαιτείται η έκδοση τίτλων κτήσης, το ΟΕΕ επανέρχεται στην πρότασή του για εξαίρεση μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως, των δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, συνταξιούχων ή ανέργων, οι οποίοι απασχολούνται περιστασιακά ως αξιολογητές, ελεγκτές των δράσεων του ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού Νόμου, από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Οι αναθεωρημένες στρατηγικές για την Έξυπνη Εξειδίκευση κρίνονται αναγκαίες, καθώς δεν θα επικεντρώνονται μόνο στην έρευνα και στην ανάπτυξη, αλλά θα στοχεύουν και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ως προς τις καινοτόμες επενδύσεις. Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας και η στήριξη της βιομηχανίας πρέπει να αποτελέσουν εθνικό στόχο.

Άκρως θετική χαρακτηρίζεται η βελτίωση της διαδικασίας ελέγχου υλοποίησης των επενδύσεων του Ν.4399/2016, αποσκοπώντας στην άμεση αντιμετώπιση των προκαταβολών, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

Προς την ίδια θετική κατεύθυνση κινείται και η ρύθμιση για δυνατότητα υπέρβασης κατά 25% στην κατηγορία δαπάνης για μηχανολογικό εξοπλισμό, χωρίς αύξηση του ποσού ενίσχυσης.

H παροχή ισχυρότερων κινήτρων για έρευνα και ανάπτυξη, μέσω της αύξησης του επιπλέον ποσοστού φορολογικής έκπτωσης των σχετικών δαπανών, από +30% σε +100%, θα δώσει την απαραίτητη ώθηση στις επιχειρήσεις να αυξήσουν τις δαπάνες τους. Επίσης, αυτόματα δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας και να επαναπατρίσουν πολλούς νέους ερευνητές (Brain Regain), ενώ είναι εφικτή και η προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων που τόσο έχει ανάγκη η χώρα μας.

Αναβαθμίζεται ο ρόλος των νεοφυών επιχειρήσεων, με τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων.

Σχετικά με το άρθρο 57, που αναφέρεται σε θέματα του ΟΕΕ, οι τροποποιήσεις αυτές έχουν εγκριθεί εδώ και μια πενταετία από το Ανώτατο Όργανο του ΟΕΕ, τη Συνέλευση της Αντιπροσωπείας των μελών του και είναι πολύ σημαντική για τη λειτουργία του ΟΕΕ η νομοθέτησή τους και ευχαριστούμε τον Υπουργό που επιτέλους γίνεται πράξη.

Με τη διαδικασία ελέγχου του μητρώου των νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, που διασυνδέονται με τα αρχεία της ΑΑΔΕ, για να υποβάλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις, επιβεβαιώνεται ότι τα παραπάνω νομικά πρόσωπα έχουν ελεγχθεί προς όφελος των φορολογουμένων διασφαλίζοντας παράλληλα το δημόσιο συμφέρον.

Επιπλέον, δεδομένου ότι ο νόμος σήμερα επιτρέπει τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας γραφείου παροχής λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, με την προϋπόθεση ότι πρέπει να προσλάβει φυσικό πρόσωπο – κάτοχο της σχετικής επαγγελματικής ταυτότητας, με αποτέλεσμα να δηλώνουν έναρξη λειτουργίας παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, επιχειρήσεις με δραστηριότητες άσχετες με τις λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, προτείνεται να κατατεθεί διάταξη, που να επιτρέπει την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών μόνο σε νομικά πρόσωπα με κύριο και ουσιαστικό πεδίο ενασχόλησης την δραστηριότητα αυτή».