Προκειμένου να διασφαλισθεί η ταυτοποίηση των λογιστών-φοροτεχνικών στο TAXISNET και να μην αφαιρεθεί η πρόσβασή τους στα συστήματα της ΑΑΔΕ για το έτος 2024, παρατείνουμε μέχρι την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 την προθεσμία που είχε δοθεί με την ανακοίνωση της 29ης Φεβρουαρίου 2024. Το αρχείο των λογιστών-φοροτεχνικών, που πληρούν τις προϋποθέσεις για την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα σταλεί στην ΑΑΔΕ την Τετάρτη 3 Απριλίου 2024.