Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Το νέο πακέτο των 32 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, που αναμένεται να λάβει η χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έρχεται να προστεθεί στα 19 δισ. ευρώ που εκτιμάται πως δικαιούται από το νέο ΕΣΠΑ και τα 7-8 δισ. ευρώ που της αναλογούν από τα υφιστάμενα τρία εργαλεία που έχει αποφασίσει η ΕΕ και ενεργοποιούνται εντός του 2020 (SURE, EIB Fund και ESM Pandemic Crisis Support).

Φτάνουμε έτσι σε ένα ποσό που ξεπερνάει τα 50 δισ. ευρώ και μπορεί να αγγίξει και τα 60 δισ. μέχρι το 2027.

Τα χρήματα αυτά αποτελούν μια πρώτης τάξης ευκαιρία για να υλοποιηθούν δύο πολύ σημαντικοί στόχοι για την Ελλάδα:

Πρώτον, τα χρήματα να κατευθυνθούν τόσο στους κλάδους εκείνους, που έχουν πληγεί σημαντικά από τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία, όσο – και κυρίως – σε αυτούς, οι οποίοι θα δώσουν την ευκαιρία στη χώρα μας να αναπτυχθεί πολύπλευρα και πέραν του τομέα των υπηρεσιών.

Δεύτερον, στο να δομήσουμε ένα νέο, σύγχρονο, υγιές παραγωγικό μοντέλο, το οποίο θα βοηθήσει στην προσέλκυση επενδύσεων, στην ίδρυση καινοτόμων επιχειρήσεων και στη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας.

Η κρίση αυτή, ας αποτελέσει το εφαλτήριο για μια νέα δημιουργική εποχή για την Ελληνική Δημοκρατία. Η Κυβέρνηση οφείλει να βρίσκεται σε εγρήγορση, με στόχο την ταχύτατη και εμπροσθοβαρή απορροφητικότητα των κονδυλίων αλλά και την έγκυρη κατάθεση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος είναι πάντα στη διάθεση της Πολιτείας για να συμβάλλει με προτάσεις και μελέτες προς αυτή την κατεύθυνση.