Το μοντέλο συναίνεσης και συνεννόησης που ακολούθησε ο πολιτικός κόσμος της Κύπρου προέκρινε ως λύση για την έξοδο της χώρας από την κρίση, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας μιλώντας στο συνέδριο «Προκλήσεις και ευκαιρίες στην οικονομία», που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Λευκωσία.

Κατά την ομιλία του ο κ. Κόλλιας ανέφερε:

«Οι πολιτικές δυνάμεις στην Κύπρο συναίνεσαν στη βάση της οικονομικής προσαρμογής.

Και αυτό, εκτός από το θετικό αποτέλεσμα, που έχει στη διαχείριση της κρίσης και στη λήψη των σχετικών αποφάσεων, έχει και ουσιαστική επίδραση στους πολίτες.

Πολύ απλά, αυτό το κλίμα συναίνεσης διαπέρασε και στη συντριπτική πλειονότητα της κυπριακής κοινωνίας.

Στην Ελλάδα έγινε ακριβώς το αντίθετο.

Η κοινή γνώμη δεν ενημερώθηκε ποτέ για τις διαχρονικές παθογένειες, που τελικά οδήγησαν στο μνημόνιο.

Αντ’ αυτού, εκπαιδεύτηκε να πολεμά το μνημόνιο, το οποίο εκ του μηδενός, χωρίς λόγο, προκάλεσε την κρίση.

Αποτέλεσμα όλων αυτών;

Η Κύπρος εκπλήρωσε εγκαίρως τους στόχους του προγράμματός της, τηρώντας τα χρονοδιαγράμματα.

Ανέκτησε γρήγορα την αξιοπιστία της και κέρδισε την εμπιστοσύνη του διεθνούς παράγοντα και – κατ΄ επέκταση – των αγορών.

Στην Ελλάδα, το πολιτικό σύστημα έπαιζε και συνεχίζει να παίζει διαρκώς καθυστερήσεις, δηλώνοντας διαρκώς ότι νομοθετεί μέτρα, που του επιβάλλουν…

Ότι, δηλαδή, δεν έχει την ιδιοκτησία του προγράμματος.

Έτσι, κωλυσιέργησε, επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο στους θεσμικούς πιστωτές να εμπλακούν σε μια καθημερινή μικροδιαχείριση της προσαρμογής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ένταση της εξωτερικής εποπτείας και την αίσθηση της εθνικής κυριαρχίας.

Αν, λοιπόν, η εθνική συναίνεση ήταν μια φορά η λύση για την Κύπρο, για την Ελλάδα είναι δέκα!

Απαιτείται, λοιπόν, να εκκινήσει στη χώρα ένας σοβαρός επιστημονικός και πολιτικός διάλογος για τις πολιτικές και θεσμικές προϋποθέσεις, με τις οποίες θα μπορούσαν να οικοδομηθούν σταθερές και αποτελεσματικές κυβερνήσεις συνεργασίας ή σχήματα συναίνεσης.»

Κατά την διήμερη επίσκεψή του στην μεγαλόνησο ο Πρόεδρος του ΟΕΕ έκανε τις παρακάτω επαφές:

·Συνάντηση με τον Πρόεδρο, κ. Μάριο Σκανδάλη και τον Γενικό Διευθυντή, κ. Κυριάκο Ιορδάνου, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ)

·Συνάντηση με τον κ. Κώστα Ηροδότου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

·Συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Χριστόφορο Χατζηκυπριανού

·Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΔΗ.ΣΥ., κ. Αβέρωφ Νεοφύτου.