Στο σημείο που βρίσκεται η χώρα και η οικονομία απαιτείται η τάχιστη και οριστική επίλυση του υπ’ αριθμόν ένα προβλήματος, δηλαδή των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Οι ελληνικές τράπεζες πρέπει άμεσα να απεγκλωβιστούν από το συγκεκριμένο βαρίδι, για να καθαρίσουν οι ισολογισμοί τους και να μπορέσουν να επιτελέσουν τη βασική τους λειτουργία, που δεν είναι άλλη από τη χρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, η διευθέτηση του συγκεκριμένου ζητήματος θα αποκαταστήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την εμπιστοσύνη τόσο των Ελλήνων καταθετών όσο και των ξένων επενδυτών απέναντι στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

Τέλος, θα διαλύσει την οποιαδήποτε σκιά, που ενδεχομένως να βλέπουν οι δανειστές της χώρας, αμφισβητώντας την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και ζητώντας επίσπευση των stress test.

Αυτό θα οδηγήσει σε επιτάχυνση της επιστροφής καταθέσεων και σε επίσπευση της άρσης των capital control, που τόσα προβλήματα έχουν δημιουργήσει στην ελληνική οικονομία.