Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Η επιχείρηση επιστροφής της Ελλάδας στις αγορές πρέπει να γίνει συντεταγμένα και διασφαλίζοντας τον μέγιστο βαθμό την επιτυχίας.

Σε κάθε περίπτωση, για να γίνει αυτό πραγματικότητα μέσα στο 2017, απαιτείται η πλήρης αποκατάσταση της αξιοπιστίας της ελληνικής οικονομίας. Απαιτείται η παρουσίαση και σταδιακή εφαρμογή ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, που θα στηρίζεται σε σταθερό φορολογικό περιβάλλον, εξάλειψη της γραφειοκρατίας και θα στέλνει στους επενδυτές το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι φιλική σε επενδύσεις, με κύριο στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Κρίσιμης σημασίας για την αξιοπιστία της χώρας είναι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης, χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις, στην κατεύθυνση εφαρμογής μέτρων ανάκαμψης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, χωρίς άλλες παρεμβάσεις περιοριστικής πολιτικής.

Επίσης, η ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ πρέπει να είναι ψηλά στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων από ελληνικής πλευράς.